Ailsa

Xiaojingli:

<Cave of Dream> 书籍设计 (1月-6月)

以12个主题梦境为线索,设计了12本收集了各式梦境的书。

评论

热度(40)

  1. °(Ceci、WooXiaojingli 转载了此图片
  2. bnny2010Xiaojingli 转载了此图片
  3. A.懶Xiaojingli 转载了此图片
  4. ■.SaolXiaojingli 转载了此图片
  5. lave & homeXiaojingli 转载了此图片
  6. ●。大Xiaojingli 转载了此图片
  7. AilsaXiaojingli 转载了此图片
  8. 那天国际品牌服务—李念Xiaojingli 转载了此图片